Blog

Leghornky: Sliepky, ktoré znesú najviac vajec, a chov zvládne aj začiatočník

Najčastejšie plesňové ochorenia hydiny

...

Najčastejšie bakteriálne ochorenia hydiny

...

Ako liečiť absces kopyta

Ako liečiť absces kopyta

Pod slovným spojením absces kopyta rozumieme hnisavý zápal chodidlovej škáry. Ako liečiť absces kopyta. Je to pomerne častý problém, ktorý dokáže kone poriadne potrápiť. Vzniká bodným poranením nášľapnej časti kopyta, tvrdým dopadom na chodidlo, prienikom infe...

Cukor v jarnej tráve

Počas zimy kone kŕmime zásobami kvalitného voňavého sena. V tomto ročnom období sa na pasienku pod snehovou prikrývkou ukrývajú len nepatrné zvyšky nedopasených tráv. Na jar, keď sa príroda po zimnom spánku prebúdza k životu, pasienky opäť ozelenejú a lákajú kone šťavnatou trávou. Náhly precho...

Kvalitný pasienok so správnym botanickým zložením

Kvalitný pasienok so správnym botanickým zložením

Kvalita pasienka sa odvíja od jeho botanického zloženia. Kvalitný pasienok. Pasienky vo vyššie položených oblastiach a horské lúky sú omnoho bohatšie na druhovú rozmanitosť tráv, bylín a liečivých rastlín ako pasienky v nížinných oblas...

Zakladáme pastvinu – pozor na jedovaté rastliny

Zakladáme pastvinu

Pastvinový chov koní je najbližšie prirodzenému životu týchto majestátnych zvierat. Zakladáme pastvinu. Je zdrojom príjmu kvalitného krmiva podľa vlastného výberu a dostatku pohybu, ktorý výrazne vplýva na vývoj žriebät a rovnako aj imunitu, pohybový, obehový a dých...

Význam pastvinového chovu koní a starostlivosť

Význam pastvinového chovu koní

Najprirodzenejším spôsobom chovu koní je stádový život na pastvine. Význam pastvinového chovu koní. Poskytuje im voľnosť pohybu, permanentný príjem potravy vo forme porastov podľa vlastného výberu, lepší psychický a zdravotný stav zvierat a vzájomný soci...

Význam pastvinového chovu koní starostlivosť o pasienky

Povrchová úprava pastviny

Dôkladná starostlivosť o pasienok zahŕňa aj činnosti spojené s jeho povrchovou úpravou. Starostlivosť o pasienky. Z pastviny pravidelne odstraňujeme rozmáhajúci sa pýr, náletové dreviny a nadbytočné kríky (s výnimkou tých prospešných – napr. ...

Sebritka – parádnica medzi sliepkami

Táto maličká sliepočka je s obľubou chovaná ako okrasné plemeno. Sebritka. Svojimi farebnými rázmi dokáže vizuálne spestriť každú voliéru s ostatnou hydinou. Okolo roku 1800 ju v Spojenom kráľovstve vyšľachtil Sir John Saunders Sebright (1767 – 1846). Jeho šľachtiteľská práca spôsobila, že vzn...

Správna hygiena chovu a krmív hydiny

Základom prevencie rôznych typov chorôb hydiny je dôkladná hygiena chovu. Krmív hydiny. Vlhké a trusom znečistené chovné priestory s vysokou koncentráciou hydiny sú ideálnym prostredím pre množenie sa rôznych baktérií. Tie sa prostredníctvom krmiva i dýchacieho ústrojenstva dostávajú do organi...

Najčastejšie parazitárne ochorenia hydiny

Parazitárne ochorenia hydiny

Drobnochovateľské podmienky poskytujú ideálne možnosti pre vývin najrôznejších druhov parazitov. Parazitárne ochorenia hydiny. Tie sa do chovu dostávajú vďaka medzihostiteľom alebo prostredníctvom pôdy. Niekedy je pomerne náročné zbaviť sa ich, opakovane s...

Najčastejšie vírusové ochorenia hydiny

Vírusové ochorenia hydiny

Aj v drobnochovateľských podmienkach sa napriek prirodzenému prostrediu chovaných jedincov môže vyskytovať množstvo patogénnych vírusov, ktoré sa bez správne určenej diagnózy a nastolenej liečby začnú nekontrolovateľne šíriť a nezriedka sa končia fatálnymi ná...

Preprava hydiny

Preprava hydiny

Preprava hydiny tvorí neoddeliteľnú súčasť chovu. Preprava hydiny. Žiadny chovateľ sa nezaobíde bez prenosiek. Ak sa chystáme prepravovať hydinu či už z dôvodu výmeny, predaja alebo účasti na výstavách, mali by sme sa...

Nádrž pre vodnú hydinu

Nádrž pre vodnú hydinu

Neoddeliteľnú súčasť života vodnej hydiny tvoria vodné plochy ako základ ich prirodzeného prostredia. Nádrž pre vodnú hydinu. Každý chovný priestor, v ktorom sa pohybuje vodná hydina, musí byť opatrený podľa našich možností (ak nemáme k dispozícii prirodzený zdr...

Staviame voliéru pre hydinu

Staviame voliéru pre hydinu

Staviame voliéru pre hydinu. Ak chceme dopriať hydine čo najprirodzenejšie prostredie, uvažujeme v rámci našich priestorových, materiálnych aj finančných možností nad stavbou voliéry. Stavbu voliéry plánujeme vtedy, ak máme premyslené plemenné druhy, ktoré ...

Zariaďujeme kurín

Zariaďujeme kurín

Len dôkladne zostavené a dôsledne zariadené kuríny sú zárukou zdravej a vitálnej hydiny s dobrou úžitkovosťou. Zariaďujeme kurín. Pri zariaďovaní kurína by sme preto mali dbať na to, že do jeho základnej výbavy patria bidlá, trusník, znáškové hniezda, kŕmidlá a napáj...

Liahnutie kuriatok pod kvočkou

Liahnutie kuriatok pod kvočkou

Ak sme sa rozhodli pre prirodzený spôsob liahnutia vajec pomocou kvočky, vyhliadneme si v kuríne sliepku, ktorá svojimi vlastnosťami ideálne zodpovedá tomuto poslaniu. Liahnutie kuriatok pod kvočkou. Je...

Anomálie násadových vajec a ich príčiny

Anomálie násadových vajec a ich príčiny

Neoplodnené vajcia

Anomálie násadových vajec a ich príčiny. Veľké množstvo neoplodnených vajec môže súvisieť s ich zlou kvalitou, nevyhovujúcim zdravotným stavom plemenných jedincov, nesprávne zvolenou štruktúrou kŕdľa ...

Umelé liahnutie vajec

Umelé liahnutie vajec

Hydinu pomocou umelej liahne liahneme v mesiacoch marec až júl. Umelé liahnutie vajec. Skoršie liahnutie sa neodporúča, pretože hydina prerastá nad rámec pevne stanovených hodnôt a v skorých mesiacoch je nutné vyliahnutej hydine chovný priestor prisvetlovať a dôk...

Starostlivosť o násadové vajcia

Starostlivosť o násadové vajcia

Starostlivosť o násadové vajcia. Dôkladná starostlivosť o plemennú a druhovú príslušnosť, správne zloženie kŕmnych dávok a dodržiavanie hygienického štandardu chovných priestorov prispievajú k dosiahnutiu dobrých výsledkov v liahnutí.

Príprava na...

Plemenitba malej a okrasnej hydiny

Plemenitba malej a okrasnej hydiny

Základom úspešnej plemenitby je voľba zdravých nepríbuzných jedincov, ktoré svojou vitalitou, zdravotným stavom a exteriérovými vlastnosťami vynikajú spomedzi ostatnej hydiny nášho chovu. Plemenitba malej a okrasnej hydiny

Rovnako ako samotný ...

Základné body registrácie a krúžkovania hydiny

Základné body registrácie a krúžkovania hydiny

Kvalita čistokrvného chovu si so sebou nesie určité povinnosti. Základné body registrácie a krúžkovania hydiny. Jeho podstatou je registrácia jednotlivých kusov hydiny a ich krúžkovanie. Krúžkovania hydiny.

Každý chovateľ by mal ve...

Predchádzame otrave holubov

Predchádzame otrave holubov

Pokrok a stúpajúca modernizácia poľnohospodárstva v dnešných časoch zapríčiňujú markantný úhyn divej, ale aj domácej zveri. Predchádzame otrave holubov. Hromadnému úhynu často podliehajú celé kŕdle holubov, ktoré sa po vypustení z holubníka nevracajú naspäť...

Ochorenia holubov zapríčinené vonkajšími parazitmi

Ochorenia holubov zapríčinené vonkajšími parazitmi

Čmelíkovitosť

Ochorenie prejavujúce sa výskytom vonkajšieho cudzopasného parazita – čmelíka kurieho, ktorý je častým parazitom hosťujúcim nielen na holuboch, ale aj ostatnej hydine. Ochorenia holubov zapríčin...

Ochorenia holubov zapríčinené vnútornými parazitmi

Ochorenia holubov zapríčinené vnútornými parazitmi

Askaridóza

Askaridóza je ochorenie sprevádzané škrkavkou holubou, ktorá hosťuje v tenkom čreve holubov. Ochorenia holubov zapríčinené vnútornými parazitmi. Škrkavka holubia je oblý žlto-bielo sfarben...

Nákazlivé ochorenia holubov ktoré poznáme

Nákazlivé ochorenia holubov

Len zdravé holuby môžu naplniť naše očakávania, primeraný úžitok a radosť zo zabehnutého chovu. Nákazlivé ochorenia holubov. Od zdravotného stavu, chovateľskej starostlivosti a pozornosti sa totiž odvíja jeho úspešnosť. Všeobecne platí, že ochoreniam holubo...

O holubom perí

O holubom perí

Telo holúbät po vyliahnutí pokrýva jemné páperie. O holubom perí. Môže byť dlhé a husté, čo predznamenáva, že ich perie bude v dospelosti intenzívne sfarbené. Holúbätá s krátkym a jemným páperím zasa budú v dospelosti jemnejšie vyfarbené.

V priebehu niekoľkých dn...

Kalendárium chovateľa hydiny

Január

Uvažujeme a tvoríme chovné páry hydiny. Vykonávame dôkladnú dezinfekciu chovných priestorov a výbehov. Pripravujeme hniezda a búdky pre nasledujúcu chovnú sezónu. Bažantom a prepeliciam robíme testy na salmonelózu. Zvieratá so zlým zdravotným stavom odstraňujeme z chovu.

Hniezdenie holubov

Hniezdenie holubov

S prichádzajúcou jarou a prebúdzajúcim sa životom zo zimného spánku začínajú vyvíjať aktivitu i holuby. Hniezdenie holubov. Sedia na vrcholkoch striech, chytajú prvé lúče jarného marcového slnka a hrkútaním oznamujú čas na párenie.

Každý utvorený pár musí mať...

Vytvárame chovné páry holubov najkvalitnejšie jedince

Vytvárame chovné páry holubov

Takmer každý skúsenejší chovateľ holubov venuje svoju pozornosť ich páreniu a vytváraniu nových chovných párov. Vytvárame chovné páry holubov. Je to zložitý proces, pri ktorom sa prihliada predovšetkým na zdravotný stav jedincov, ich exteriérové znaky a t...

Začíname kŕmiť holuby druhá časť

Začíname kŕmiť holuby druhá časť

Obsah bielkovín v krmive holubov dokážeme doplniť pridaním strukovín, predovšetkým bôbu, hrachu, pelušky. Začíname kŕmiť holuby druhá časť. Jačmeň, proso, pšenica, ovos a žito sú glycidovým krmivom na podporu energie. Tuky dodávame do krmiva viacerými ...

Začíname kŕmiť holuby prvá časť

Začíname kŕmiť holuby prvá časť

Najstarším spôsobom kŕmenia domácich holubov je polarenie. Začíname kŕmiť holuby prvá časť. Chovateľ poskytol svojmu kŕdľu iba holubník na hniezdenie a potravu si holuby hľadali v priebehu dňa samy. Lietali ponad lúkami a poľami, zbierali osivo, ktoré n...

Zakladáme chov holubov

Zakladáme chov holubov

Do kompletne zariadeného holubníka si môžeme zadovážiť holuby. Zakladáme chov holubov. Začínajúci chovateľ by si však ešte pred zakúpením holubov mal prečítať odbornú literatúru, prezrieť niekoľko výstav či viesť diskusie so skúsenými chovateľmi, aby sa vyvarova...

Základné parametre a nároky na stavbu holubníka 2

Nároky na stavbu holubníka

Pri stavbe holubníka by sme nemali zabúdať ani na škodnú zver. Nároky na stavbu holubníka. Výletové otvory skonštruujeme tak, aby sa dali uzatvárať napríklad dreveným rámom vyplneným pletivom. Manipuláciu s dvierkami si môžeme uľahčiť lankom, ktoré zatiahnut...

Základné parametre a nároky na stavbu holubníka 1

Základné parametre a nároky na stavbu holubníka

Najpraktickejší typ holubníka (komorový) by mal spĺňať viaceré požiadavky. Základné parametre a nároky na stavbu holubníka. Každý začínajúci chovateľ musí mať na zreteli, že suchý, priestranný, vzdušný a dostatočne osvetlený holubník je ...

Typy holubníkov a ich praktické využitie

Typy holubníkov a ich praktické využitie

Takmer vždy bývalo zvykom na gazdovskom dvore chovať pod strechou rodinného domu holuby. Typy holubníkov a ich praktické využitie. Udomácnené kŕdle sedávali na streche a hlasito hrkútali na svoje okolie. K spokojnému životu im gazdovia zriaďova...

Na úvod k plemenitbe králikov

Na úvod k plemenitbe králikov

Pohlavnú dospelosť králikov môžeme očakávať v 4. – 5. mesiaci života jedincov v závislosti od veľkosti plemena. Na úvod k plemenitbe králikov. Menšie plemená králikov dospievajú o niečo skôr ako stredné a väčšie plemená. U samíc, ktoré prešli pohlavnou zr...

Činitele vplývajúce na rast a vývin prasiatok

Činitele vplývajúce na rast a vývin prasiatok

Existuje viacero faktorov, ktoré vo veľkej miere vplývajú na rast prasiatok a ovplyvňujú ich vývin, veľkosť i výslednú jatočnú hmotnosť. Činitele vplývajúce na rast a vývin prasiatok

Už gravidná prasnica pred oprasením vplýva svojou...

Príprava prasnice na pôrod prasiatok

Príprava prasnice na pôrod prasiatok

Pred tým, ako na svet príde hŕstka drobných ružových prasiatok, príprava prasnice na pôrod prasiatok, musíme prasnici zabezpečiť vhodné podmienky na prasenie. Jedným zo základných bodov je kľudový režim, ktorým rozumieme izoláciu prasnej svinky od ...

Činitele vplývajúce na chuť a kvalitu králičieho mäsa

Chuť a kvalita králičieho mäsa

Na výslednú chuť a kvalitu králičieho mäsa vplýva viacero podstatných faktorov už počas života králikov a zároveň aj po ich zabití.  Chuť a kvalita králičieho mäsa sa odvíja predovšetkým od druhu plemena, ktoré v chove preferujeme, zároveň aj od veku jed...

Čo s králičou vlnou?

Čo s králičou vlnou?

Chov králikov má širokospektrálne využitie. Čo s králičou vlnou? Okrem kvalitného chudého mäsa a kožiek na ďalšie spracovanie sú isté plemená chované aj na vlnu. Pre tento účel sa chová špecifické plemeno zvané angorský králik. Jeho vlna je na dot...

Nezanedbateľná prevencia v chove králikov

Nezanedbateľná prevencia v chove králikov

Chov králikov prináša so sebou viaceré povinnosti, medzi ktoré bezpochyby patrí preventívna ochrana jedincov pred nečistotou, chorobami, infekciami či hmyzom a hlodavcami. Prevencia je v živote králikov nevyhnutným úkonom zabezpečujúcim ich pr...

Kastrácia králikov ide o umelý zákrok

Kastrácia králikov

Kastrácia králikov je v drobnochovateľských podmienkach zriedkavá. Pre túto možnosť sa skôr rozhodujú majitelia králikov chovaných ako domáce miláčiky. Kastráciou dokážu vyriešiť množstvo problémov ako je napríklad falošná gravidita, agresivita, značkovanie močom či...

Odstav mladých králikov

Odstav mladých králikov

Odstav mladých králikov znamená odobrať mláďatá matke, čím prerušíme (nie odrazu!) ich výživu materským mliekom a postupne ich navykáme na pevné krmivo.

Schopnosť samice produkovať materské mlieko dosahuje vrchol v 21. – 28. dni života mláďat. Následne l...

A tak na svet prišli králiky – odchov mláďat králikov

Odchov mláďat králikov

Starostlivosť o maličké bezbranné králiky nám prináša potešenie no zároveň aj niekoľko starostí. Odchov mláďat králikov. Samica králika môže vo vhodných podmienkach a prívetivom prostredí vrhnúť potomstvo 3 – 5 krát do roka, pričom v každom vrhu sa narodí pribli...

Obdobie gravidity u samíc králikov

Obdobie gravidity u samíc králikov

Gravidita samíc trvá v priemere 29 – 34 dní. Obdobie gravidity u samíc králikov. Ak sme párenie plánovali a starostlivo odsledovali, môžeme počítať s presnejšou dĺžkou obdobia – zhruba 31 dňami. Samice s väčším počtom plodov sa kotia...

Párenie králikov

Párenie králikov

Predstava prísunu kvalitného domáceho králičieho mäsa počas celého roka, párenie králikov,  často podnecuje chovateľov králikov k pravidelnému rozširovaniu ich chovu. S párením králikov zväčša nenastanú žiadne závažné problémy. Patrí totiž medzi najplodnejšie druhy ci...

Cykly v živote králikov a kŕmenie počas nich

Cykly v živote králikov

Život králika prebieha mnohými fázami cykly v živote králikov, od obdobia fyziologického pokoja, cez obdobie plemenitby, kotnosti samíc, dojčenia a odstavu mláďat až po samotný výkrm. Každé z uvedených období si vyžaduje špecifický druh starostlivosti a odlišný...

Počiatky salašníctva na území Slovenska

Počiatky salašníctva na území Slovenska

S odľahlými horskými oblasťami Slovenska a k nim prislúchajúcimi lúkami je od nepamäti úzko späté salašníctvo. Počiatky salašníctva na území Slovenska. Horský stádový chov oviec sa na územie Karpát dostal z Balkánskeho polostrova v časoch valask...

Spokojné králiky – kŕmidlá a napájačky

Spokojné králiky

K životu spokojné králiky popri vhodnom prostredí a krmive patrí správne vybavenie králikárne, teda vhodné kŕmidlá a napájačky.

Jasle

Na objemové krmivo (seno) sa v chove králikov používajú jasle. Mali by byť vyrobené z pozinkovaného ž...

Ako bojovať s letnou vyrážkou – kožné problémy koní

Kožné problémy koní

Letná vyrážka je aktuálnou témou chovateľov koní v letných mesiacoch. Kožné problémy koní. Tie sú ideálnym obdobím rýchleho množenia nepríjemného hmyzu, predovšetkým komárov, pre ktoré je vlhké a teplé počasie priam dokonalé na prežívanie a rozmnožovanie. Práve nál...

Dýchavičnosť koní

Dýchavičnosť koní

Rozdutie pľúc alebo dýchavičnosť vzniká v chronickom stave nevyliečiteľne chorých pľúc koňa. Dýchavičnosť koní. Tento problém môže postihnúť každého koňa bez výnimky plemena či veku, vrátane toho najzdravšieho a kondične vytrénovaného jedinca. Stávajú sa situácie, ke...

Kolika – postrach majiteľov koní ako ju spozorovať

Kolika

Slovom kolika označujeme akýkoľvek bolestivý stav v brušnej oblasti koňa. Súvisí s problémom, ktorý sa objaví v tráviacom trakte a spôsobuje plynatosť alebo nepriechodnosť čriev. Nie nadarmo je veľkou obavou majiteľov koní. Má totiž veľmi bolestivý priebeh a mô...

Odstav prasiatok

Odstav prasiatok

Proces, ktorý predchádza opraseniu trvá priemerne 115 dní. Odstav prasiatok. Počas gravidity by mala prasnica dostávať kvalitné a vyvážené kŕmne dávky s dostatočnými výživovými hodnotami, ktoré po prasení poskytnú dostatok mledziva a mlieka na dojenie prasiatok po dob...

Podotrochlóza

Podotrochlóza

Podotrochlóza, inak nazývaná aj navikulárny syndróm, je postupne sa šíriaci zápal tiažového vačka postihujúci výlučne predné nohy koní. Počas šírenia zápalu dochádza k poškodeniu strelkovej kosti smerujúc k poškodeniu šliach hlbokého ohýbača prstov. Neutíchajúci zápal ti...

Čo nám napovie reč tela koní? Strach a spokojnosť.

Čo nám napovie reč tela koní?

Telo koňa je ako otvorená kniha. Dokáže prezrádzať aktuálne emócie, náladu a jeho psychický stav. Reč tela koní. Ak sa do nej začítame a naučíme sa pozorovať jeho reč, dokážeme porozumieť všetkým náladám. Ich rešpektovaním a primeranou adekvátnou reakciou...

Konský kašeľ

Konský kašeľ

V zimnom období s pribúdajúcimi studenými dňami, nízkymi teplotami a nepriaznivým počasím sa aj u koní môžu prejaviť príznaky prechladnutia. Konský kašeľ. Častým ochorením, ktoré postihuje kone bez rozdielu veku, pohlavia či plemena je kašeľ ako jeden z hlavných príznakov...

Kone a horúčava – pokračujeme druhá časť

Kone a horúčava

Kone dokážu pod sedlom pracovať aj počas najvyšších teplôt v rámci horúceho letného dňa. Kone a horúčava. Buďme k nim však ohľaduplní. Kone v priebehu práce pod sedlom zvyšujú aj v chladnom počasí bežne svoju telesnú teplotu o jeden či dva stupne čo je pri beztak vysok...

Kone a horúčava – prvá časť

Kone a horúčava

Letné mesiace s prichádzajúcimi slnečnými dňami a vysokými teplotami dokážu poriadne potrápiť všetky hospodárske zvieratá vrátane koní. Kone a horúčava. Ak im zabezpečíme dostatočne kvalitné podmienky, kone dokážu bez akýchkoľvek problémov zvládnuť aj vysoké horúčavy. ...

Parazity sliepok

Parazity sliepok

Každý chovateľ hydiny má o svojom chove istú predstavu. Vždy však prioritou zostáva zdravý chov, ktorý sa odzrkadlí na kvalite mäsa či vajec. Parazity sliepok. Napriek poctivému prístupu chovateľov dokážu niekedy hydinu poriadne potrápiť na prvý pohľad neviditeľné, no...

Znáškové hniezdo pre hydinu

Znáškové hniezdo pre hydinu

Ak očakávame od našich sliepok, že nám budú znášať chutné domáce vajíčka, mali by sme im zabezpečiť kvalitné znáškové hniezda. Znáškové hniezdo pre hydinu. Tzv. kukane je nutné udržiavať neustále v čistote a suchu. Používajú sa ako spoločné i individuálne z...

Imprinting žriebät

Imprinting žriebät

Pojem Imprinting žriebät môžeme definovať slovom vštepenie. Ide o fázu, ktorá nastáva ihneď po narodení žriebätka a trvá prvých pár hodín jeho života. Je to dôležitý okamih, ktorý by sme nemali podceniť. Počas prvých pár hodín svojho života...

Blahodarné účinky kozieho mlieka

Blahodarné účinky kozieho mlieka

Popri chutnom kravskom mlieku sa môžeme dostať aj k jeho rovnako výživnej kozej alternatíve, ktorú preferujú vzhľadom na objem dojivosti predovšetkým drobnochovatelia. Blahodarné účinky kozieho mlieka. Kvalita kozieho mlieka navyše viac závisí od kvali...

Sezónna výmena slepačích kabátov

Výmena slepačích kabátov

Ak sa nám pri pohľade na naše stádočko sliepok zdá, že sú príliš vypelichané, nemusí ísť hneď o závažný problém. Výmena slepačích kabátov.

Dospelé nosnice totiž zvyknú raz ročne (prirodzene na jeseň) meniť perie. Organizmus nosníc je počas preperenia pr...

Kokcidióza králikov – prejavy, liečba a prevencia

Kokcidióza králikov

Kokcidióza je najčastejším ochorením vyskytujúcim sa v chove králikov. Kokcidióza králikov. Objavuje sa predovšetkým na jar a na jeseň, v čase nadmerného výkyvu teplôt, pri náhlej zmene kŕmenia zo suchej na zelenú stravu, pri kŕmení sparenou zeleňou či zaplesnivený...

Prečo nosnice požierajú svoje vajcia? Ako im to zabrániť?

Prečo nosnice požierajú svoje vajcia

Výborný zdroj vápnika pre nosnice tvoria pomleté vaječné škrupiny pridávané do krmiva. Prečo nosnice požierajú svoje vajcia. Ak si však pri príprave tohto výdatného pokrmu nedáme záležať a nosniciam podsunieme čerstvé škrupiny so zvyškom vaječných ...

Začíname s chovom sliepok – čo je treba vedieť na úvod?

Začíname s chovom sliepok

Pre toho, kto sa zaujíma o permakultúru a chce sa z časti vrátiť k tradičnému spôsobu života, sú sliepky tou správnou voľbou. Začíname s chovom sliepok. Ich chov je pomerne nenáročný a starostlivosť jednoduchá. Vyžadujú si minimáln...

Začíname s chovom oviec – čo je treba vedieť na úvod?

Začíname s chovom oviec

Chov oviec siaha hlboko do našej histórie. Sprevádzajú život človeka už po celé tisícročia. Začíname s chovom oviec. Od nepamäti boli dôležitými hospodárskymi zvieratami a zabezpečovali človeku základné životné potreby – potravu a od...

Začíname s chovom ošípaných – čo je treba vedieť?

Najčastejším typom prasiatka, pre ktoré sa chovatelia zvyknú rozhodnúť, je sviňa domáca. Je dôležitým hospodárskym zvieraťom, ktoré nám okrem mäsa ponúka kožu na ďalšie spracovanie a kosti či chrupavky na výrobu gleja. Začíname s chovom ošípaných

 

Ustajnen...

Začíname s chovom králikov – čo je treba vedieť na úvod?

Začíname s chovom králikov

Pre zručného domáceho kutila nebude žiadnym problémom vyrobiť si s trochou snahy vlastné koterce umiestnené najlepšie v závetrí hospodárskeho dvora. Začíname s chovom králikov. Vonkajšie stanovište kotercov vystavuje králikov celoročnému vpl...

ZAČÍNAME S CHOVOM DOBYTKA

ZAČÍNAME S CHOVOM DOBYTKA

V dnešnej uponáhľanej dobe plnej komercie ľudia často zabúdajú na život svojich predkov sprevádzaný hospodárskymi zvieratami. Začíname s chovom dobytka. Ich chov na vajíčka, mäso a mlieko sa nám zdá dnes neopodstatnený a radšej záj...

Začíname s chovom kôz – čo je treba vedieť na úvod?

Začíname s chovom kôz – čo je treba vedieť na úvod?

Dobrou radou pre začínajúceho drobnochovateľa je zaobstarať si spočiatku len jednu kozu. Začíname s chovom kôz. Najlepšou voľbou je menej náročné mliečne plemeno bielej krátkosrstej bezrohej ...

Začíname s chovom dobytka – čo je treba vedieť na úvod?

Začíname s chovom dobytka – čo je treba vedieť na úvod?

Pred zakúpením kravky by sme si mali položiť otázku či chceme chovať tento druh dobytka na mäso alebo mlieko. Väčšina drobnochovateľov volí druhú možnosť. Ak začíname s chovom dobytka, vhodným riešením je na začiatok kúpa <...

ZAČÍNAME S CHOVOM KÔZ

ZAČÍNAME S CHOVOM KÔZ – ČO O ŇOM EŠTE NEVIETE?

 

Chov kôz naberá v posledných rokoch na popularite. Začíname s chovom kôz. Už od nepamäti patria kozy medzi zdomácnené zvieratá a od určitej doby stále viac ľudí prichádza na to, že okrem úžitku, k...

ZAČÍNAME S CHOVOM KONÍ

ZAČÍNAME S CHOVOM KONÍ – SPOZNAJTE NAJLEPŠIE TIPY

 

Kone patria medzi zvieratá, ktorých domestifikácia prebehla pred celými vekmi. Začíname s chovom koní. Dnes už nepatria len medzi zvieratá s využitím v poľnohospodárstve ale i na rekreáciu. Rov...

ZAČÍNAME S CHOVOM OŠÍPANÝCH

ZAČÍNAME S CHOVOM OŠÍPANÝCH

 

Chov ošípaných má v našej kultúre dlhú a bohatú tradíciu. Začíname s chovom ošípaných. Ošípané poskytujú mäso, na ktoré je naša kultúra v podstatnej miere zvyknutá. Chystáte sa začať s chovom ošípaných? Potom je vho...

AKO ZAČAŤ S CHOVOM OVIEC?

AKO ZAČAŤ S CHOVOM OVIEC

 

Ovce sú v posledných rokoch jedným z najobľúbenejších chovných zvierat a sú využívané i malými chovateľmi najmä počas leta, na jar či skorú jeseň na spásanie záhrad a rozľahlých pozemkov. Ovce sú pomerne nenáročné, avš...

AKO ZAČAŤ S CHOVOM KRÁLIKOV?

AKO ZAČAŤ S CHOVOM KRÁLIKOV

 

Ak práve začínate s chovom králikov, mali by ste si v prvom rade ujasniť, aký je účel ich chovu. Ako začať s chovom králikov? Plánujete ich chovať pre mäso a kožušinu alebo sa stane z králika váš domáci miláčik? Ak ...

AKO ZAČAŤ S CHOVOM SLIEPOK?

AKO ZAČAŤ S CHOVOM SLIEPOK

 

Vo všeobecnosti platí, že sliepky patria medzi veľmi nenáročné živočíchy. Ak ste sa rozhodli pre ich chov, na začiatku by ste mali mať k dispozícii niekoľko užitočných informácií. V prípade, že patríte medzi úplných ...

Menu

Kategórie